Kierunki rozwoju

Wraz z początkiem roku 2011  staramy się nasze działania skierować na przygotowanie atrakcyjnych produktów rynkowych. Pragniemy, aby nasza oferta ukierunkowana została dla odbiorców poszukujących kompleksowych, a zarazem zindywidualizowanych rozwiązań, pozwalających zoptymalizować procesy biznesowe.

Prace trwają w dwóch głównych kierunkach.

 

Pierwszy to działania, które pozwolą ustandaryzować wszystkie procesy związane z kompleksową obsługą informatyczną naszych odbiorców, tak aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia problemu w infrastrukturze i procesach wspieranych przez IT a w sytuacji jego powstania, zminimalizowanie jego skutków oraz maksymalne skrócenie czasu usunięcia problemu.

 

Drugi, bardzo istotny kierunek prac, skupia uwagę dużej części firmy na przygotowaniu kompletnego rozwiązania telekomunikacyjnego dla małych firm, a także Call Center i firm świadczących usługi Telemarketingu. Produkt będzie oferował dużą skalowalność, niskie koszty utrzymania, kompletny system raportowania oraz szeroko pojęty CRM, ułatwiający pracę jego użytkownikom.

Copyright © Webteam 2011.