Bezpieczeństwo

Systemy informatyczne i gromadzone w nich dane mogą być bardzo często narażone na działania czynników i osób niepowołanych. Mogą zostać utracone, ulec zniszczeniu, a także niepożądanemu ujawnieniu.

Odpowiednie przechowywanie i zarządzanie bezpieczeństwem danych gwarantuje niczym niezakłóconą pracę firmy.

 

W związku z powyższym oferujemy szeroką gamę usług w zakresie bezpieczeństwa danych oraz sieci. Między innymi:

 

  • Zapewnienie bezpieczeństwa sieci i infrastruktury IT,
  • Kryptografię,
  • Archiwizację i przywracanie danych,
  • Audyt bezpieczeństwa,
  • Programy antywirusowe oraz zapory sieciowe,
  • Odzyskiwanie danych,
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
  • Ochronę danych osobowych.

 

Posiadamy uprawnienia z zakresu wewnętrznego audytu bezpieczeństwa danych, zgodne z normą ISO 27001, a także administrowania bezpieczeństwem informacji (ABI).

Copyright © Webteam 2011.