Konsulting IT

Zanim podjęta zostanie decyzja o wdrożeniu nowych rozwiązań technicznych bądź programowych, staramy się zrozumieć oczekiwania Klienta, jakie mają zostać spełnione po realizacji wdrożenia.

 

Świadcząc usługi konsultingu naszą uwagę skupiamy na:

 • Poznaniu procesów biznesowych Klienta w celu określenia możliwości wdrożenia rozwiązań informatycznych,
 • Dokonaniu oceny potrzeb zamawiającego - aktualnych, a także uwzględniających potencjalne ścieżki rozwoju,
 • Doborze rozwiązań do stanu technicznego i możliwości finansowych,
 • Przygotowaniu propozycji rozwiązań alternatywnych,
 • Przedstawieniu zalet, zagrożeń, a także ograniczeń proponowanych rozwiązań,
 • Przygotowaniu kompletnych dokumentów analizy,
 • Analizie potrzeb i rynku.

 

W ramach usługi konsultingu realizujemy szereg czynności, które pozwolą prawidłowo zaprojektować bądź przeprowadzić inwestycję teleinformatyczną, są nimi.

 • Audyty i analizy IT,
 • Projekty wykonawcze, 
 • Asysty przywdrożeniowe,
 • Wsparcie i doradztwo,
 • Negocjacja umów z innymi podmiotami.

 

Mamy wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę na temat rynku IT oraz stosowanych rozwiązań, dzięki temu staramy się dopasować rozwiązania do faktycznych potrzeb, a także możliwości Klienta.


 

Copyright © Webteam 2011.